คู่มือการให้บริการ สพม.กาฬสินธุ์

กลุ่ม คู่มือการให้บริการ
อำนวยการ Download
กฎหมายและคดี Download
บริหารงานบุคคล Download
นโยบายและแผนฯ Download
หน่วยตรวจสอบภายใน Download
ส่งเสริมการจัดการศึกษา Download
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Download
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ Download
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนฯ Download

แชร์เรื่องนี้