Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของ สพม.24

ผอ.สพม.24 ร่วมรับและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 1...

ผอ.สพม.24 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.24 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และประชุม Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น...

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมถ่ายทอดสด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10 น...

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (ครั้งที่ 3)

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้าง...

ผอ.สพม.24 และข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08....

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ....