Category: องค์ความรู้เรื่องทั่วไป

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยเข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ พื้นที่เขื่อนลำปาวบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนสะออน

21ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ พื้นที่สวน...

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวหิน บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน และโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดโครงการ“เด็กและเยาวชนสีขาว ต้านยาเสพติด ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน”

20โครงการเด็กและเยาวชนสีขาว ต้านยา...

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายสภาอาสาพัฒนาน้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภค เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สร้างน้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

19กิจกรรมเข้าค่ายสภาอาสาพัฒนาน้องฯ...

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

18กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ12ส.ค.62 ...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการอานนท์ นนทวัน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Please follow and like us:0

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน

17การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็...

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

16เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร...