Category: องค์ความรู้เรื่องทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 36 ประจำปี 2564

                    ดาวน์โหลดหนังส...

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีนและกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีนและกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

                                  ...

แชร์เรื่องนี้

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นายอิสรพล...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มอบทุนที่ได้รับจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 75 ทุน

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม โดยนายอิสรพล...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนม...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้