Category: องค์ความรู้เรื่องทั่วไป

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มสา...

แชร์เรื่องนี้
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยาง...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมหา...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมหา...

แชร์เรื่องนี้

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยาง...

แชร์เรื่องนี้

พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 คณะครูโรงเร...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 สมาคมผ...

แชร์เรื่องนี้