Category: องค์ความรู้เรื่องทั่วไป

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:0

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย

ทัศนศึกษา12 มี.ค.62 https://www.fa...

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ รัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รณรงค์การเลือกตั้ง8มี.ค.62 https:/...

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุ...

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ รัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัจฉิมนิเทศ2-61วันที่4มี.ค.62 http...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายรชต ภูพานเพชร รอง.ผอ.สพม.24 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี“เปิดบ้านวิชาการหัวหินวัฒนาลัย”(HWS @ Open House 2018) ประจำปีการศึกษา 2561

https://www.facebook.com/schoolhua...

วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยได้ออกพื้นที่แนะแนวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/schoolhua...

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรักษ์อีสานบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

https://www.facebook.com/schoolhua...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ รัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย “ครบรอบ 25 ปี” ประจำปีการศึกษา 2561

https://www.facebook.com/schoolhua...