Category: ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EC) เข้าอบรมนักเรียนตามโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรม The Little Guide Seminar (การอบรมมัคคุเทศก์น้อย)

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565″

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Pisline opções binárias Eugene Yem...

แชร์เรื่องนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารดำเนินการคัดกรองความสามารถในด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจ...

แชร์เรื่องนี้