Category: ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อน

Please follow and like us:0

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ร่วมกันสรฃน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

Please follow and like us:0

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

            25 มีนาคม 2562 โรงเรีย...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมจันทคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

  Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

  Please follow and like us:0