Category: ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

ประกาศโรงเรียนดอนจานวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม มีความประสงค...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EC) เข้าอบรมนักเรียนตามโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรม The Little Guide Seminar (การอบรมมัคคุเทศก์น้อย)

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565″

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้