Category: ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒ สพม. ๒๔

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดพิธีครอบหมวก ประดับเข็ม และแผงคอ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 หลักสูตร จป.น้อย และฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟตามแนวทาง Safety to DINO school

Please follow and like us:0