Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 484 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศประกวดราคาโต๊ะเก้า...

แชร์เรื่องนี้

รายชื่อข้าราชการครูที่ยืมเงินไปอบรมพัฒนาครู ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561

รายชื่อข้าราชการครูที่ยืมเงินไปอบร...

แชร์เรื่องนี้

รายชื่อข้าราชการครูที่ยืมเงินไปอบรมพัฒนาครู ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง 8 กรกฎาคม 2561 (7 – 8 กรกฎาคม 2561 บางราย) โอนเงินวันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายชื่อข้าราชการครูที่ยืมเงินไปอบร...

แชร์เรื่องนี้

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการ เรื่องโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการ เรื่อง ...

แชร์เรื่องนี้

ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เกษียณ ประจำปี 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับเงินบำเหน...

แชร์เรื่องนี้

งบทดลอง ประจำงวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  งบทดลอง ประจำงวดที่ 9 ประจำ...

แชร์เรื่องนี้

ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)

   วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10...

แชร์เรื่องนี้

งบทดลองประจำงวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร งบทดลองเดือนเมษายน...

แชร์เรื่องนี้

ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด scan_2331     ...

แชร์เรื่องนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  scan_5709 &nb...

แชร์เรื่องนี้