Category: ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566

>>>>>>>>&g...

แชร์เรื่องนี้

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2565

สิ่งที่แนบ ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ Plea...

แชร์เรื่องนี้

การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

คลิกรายละเอียดที่ภาพค่ะ   ∧∧∧∧∧∧∧∧...

แชร์เรื่องนี้
การจัดเก็บข้อมูลนร.รายบุคคล 1/2565

การจัดเก็บข้อมูลนร.รายบุคคล 1/2565

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (...

แชร์เรื่องนี้
การจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564

การจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564

หนังสือแจ้งโรงเรียน ปฏิทินสพฐ. คู่...

แชร์เรื่องนี้

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ คว...

แชร์เรื่องนี้

การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ สำหรับ การเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD -19)

เรื่องด่วนที่สุด ค่ะ รายงานนักเรีย...

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

ข่าวล่าสุด ทั้งหมด ช่าว เอกสาร/คู่...

แชร์เรื่องนี้

การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสิ้นปีการศึกษา 2563

รับชมย้อนหลัง การอบรมและพัฒนาบุคลา...

แชร์เรื่องนี้