Category: ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลัง 1.เกณ...

แชร์เรื่องนี้

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบ...

แชร์เรื่องนี้

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

สูตรการคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ตำแหน่งครู เพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel คลิก ⇒ สูตรการ...

แชร์เรื่องนี้

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุ...

แชร์เรื่องนี้