Category: ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การรับโอนข้าราชการครู

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภ...

การรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า...

การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี...

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินร...

คำชี้แจงและแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนปี 62 ตาม ว20

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติง...

กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้า...

การย้ายข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด   Please follow and...

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลั...