Category: ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

คำชี้แจงและแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนปี 62 ตาม ว20

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติง...

กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้า...

การย้ายข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด   Please follow and...

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลั...

ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

>>ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่...