Category: ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบ...

แชร์เรื่องนี้

ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึก๋ษา สังกัด สพม.24(เฉพาะราย)

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ สพม 24 Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้

มาตราการป้องกันการทุจริตการจัดสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ สพม 24 Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลื...

แชร์เรื่องนี้

มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.24

มาตราการป้องกันการทุจริต Please fo...

แชร์เรื่องนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต

ประการ สพม 24 Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.24

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.24

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้