Category: ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

คลิกรายละเอียดที่ภาพค่ะ   ∧∧∧∧∧∧∧∧...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกมลาไสย รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนกมลา...

แชร์เรื่องนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั...

แชร์เรื่องนี้
สพม.24 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

สพม.24 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.0...

แชร์เรื่องนี้

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวทางพระราชดำริ พ.ศ. 2561”

สามารถดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pl...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียด STEM Education...

แชร์เรื่องนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ดาวน์โหลดหนังสือ สพม.24 http://aca...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ รับชมสื่อววี...

แชร์เรื่องนี้