Category: ข่าวจากกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวจากกลุ่มกฎหมายและคดี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการท...

แชร์เรื่องนี้

                                  ...

แชร์เรื่องนี้

คู่มือ การสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงสำหรับสถานศึกษา

คู่มือ การสืบสวนข้อเท็จจริง และการ...

แชร์เรื่องนี้