Category: ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

นายภิญโญ หอมไกล รอง ผอ.สพม.กส. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ รับโล่เกียรติคุณ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เ...

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเงินบำเหน็จบำนาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กส. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายของ สพม.กาฬสินธ์ุ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้
นายทวี  ทะนอก ผอ.สพม.กส. นำบุคลากรในสำนักงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กส. นำบุคลากรในสำนักงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

        วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 25...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมพิธีทบทวนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

        วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 25...

แชร์เรื่องนี้
ประชุมผู้บริหาร สนง.สพท./ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

ประชุมผู้บริหาร สนง.สพท./ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้
นายทวี  ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กส. เป็นประธานเปิดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565  เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้