Category: ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564  เว...

แชร์เรื่องนี้

ประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นายทวี  ...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 36 ประจำปี 2564

                    ดาวน์โหลดหนังส...

แชร์เรื่องนี้

” สพม.24 พบเพื่อนครู” สหวิทยาเขตวงนารายณ์

วันพฤหัสบดีที่ 18  กุมภาพันธ์  256...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.24 ประธานและบรรยายพิเศษอบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่่ 9 กุมภาพันธ์  2564  ...

แชร์เรื่องนี้

สพม.24 จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S.ออนไลน์ สานฝันอนาคต โรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.1

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2564  เ...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.3...

แชร์เรื่องนี้