Category: ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ และคณะ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16....

แชร์เรื่องนี้

ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ศธ. ติดตาม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน ในโรงเรียน สังกัด สพม.กาฬสินธ์ุ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมปิดค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กส. พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียด Please follow and...

แชร์เรื่องนี้

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ สพม.กาฬสินธ์ุ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13...

แชร์เรื่องนี้
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565

ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565

         ...

แชร์เรื่องนี้