Category: ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือน พฤศจิกายน ...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ ( Best practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

แชร์เรื่องนี้

การประกวดผลการปฏิบัติงาน สภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564

การประกวดผลการปฏิบัติงาน สภานักเรี...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school)

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.3...

แชร์เรื่องนี้

การอบรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09....

แชร์เรื่องนี้

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยา ประจำสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet

1.กระบวนการส่งต่อนักเรียน สพม.กาฬส...

แชร์เรื่องนี้