Author: โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

                  วันที่  23   ตุล...

แชร์เรื่องนี้

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

                   วันที่  13  ตุล...

แชร์เรื่องนี้

ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

                    โรงเรียนย...

แชร์เรื่องนี้

การประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)ระดับ ScQA

                    วันที่ 23 กันย...

แชร์เรื่องนี้

กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารเข้ารับรางวัลการเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้