Author: เมืองกาฬสินธุ์

รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากศิษย์เก่า มกส.

รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากศิษย์เก่า มกส.

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์เข้ารับเกียรติบ้ตรการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์เข้ารับเกียรติบ้ตรการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประกวด วงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประเภท ก. ระดับประชาชนทั่วไป เนื่องใน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนปลอดภัย โครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดกาฬสินธุ์”

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีฟ้อนผู้ไทย ในพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เนื่องใน “มหกรรมโปงลา แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เป็นสนามสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน โครงการเพชรจามจุรี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้