Author: ไตรรัตนวิทยาคม

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย ออกเยี่ยมติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสCOVID19 ก่อนทำการเปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม นำใบงานไปมอบให้นักเรียนพร้อมกับสอบถามถึงปัญหาในการทดลองสอนของสัปดาห์แรก

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) & การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนีย์บัตรและวุฒิบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นระดับสภานักเรียน ระดับประเทศ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้