Author: ห้วยผึ้งพิทยา

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา เปิดค่ายวิทยาศาสตร์สิปปนนท์ เยาวชนเทคโนโลยี สำนึกดีเพื่อแผ่นดิน 12-22 มี.ค. 61

พิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ม.ราชภัฎสกลนครและ สพม.24 ทำความตกลงร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการ

เมื่อวานนี้ (19 ก.พ. 61)  สำนักงาน...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจ...

แชร์เรื่องนี้
ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโคร...

แชร์เรื่องนี้
ม.กาฬสินธุ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน

ม.กาฬสินธุ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา...

แชร์เรื่องนี้
ห้วยผึ้งพิทยาเข้าค่ายลูกเสือ

ห้วยผึ้งพิทยาเข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ได้จัดกิจกรร...

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาเข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาเข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา เข้าค่ายลูกเ...

แชร์เรื่องนี้