Author: สมเด็จพิทยาคม

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

สหวิทยาเขตสมเด็จประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารับเกียรติบัตรครูดีเด่น

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการประเมินความปลอดภัยในการเปิดเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จาก สพม.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประชุมเตรียมเปิดเรียนเทอม 2 ฉีดวัคซีนนักเรียนเข็มแรก กลุ่มที่ 3 นายอำเภอสมเด็จเยี่ยมให้กำลังใจ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเทอมเดือนพฤศจิกายน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ศูนย์ HCEC โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จัดอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้