Author: สมเด็จพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการประเมินความปลอดภัยในการเปิดเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จาก สพม.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประชุมเตรียมเปิดเรียนเทอม 2 ฉีดวัคซีนนักเรียนเข็มแรก กลุ่มที่ 3 นายอำเภอสมเด็จเยี่ยมให้กำลังใจ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเทอมเดือนพฤศจิกายน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ศูนย์ HCEC โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จัดอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมชนะเลิศเหรียญทอง แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นฯ เข้าสู่ระดับประเทศต่อไป

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรับการติดตามการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรับการประเมินขอและเลื่อนวิทยฐานะ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้