Author: นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีทา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประกาศ-เจตจำนง Please follow and l...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

1.ประกาศ-นโยบาย Please follow and ...

แชร์เรื่องนี้

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.เขต 24) เยี่ยมบ้านให้กำลังใจนักเรียนที่เผชิญเหุต

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเ...

แชร์เรื่องนี้

การมอบเงินสวัสดิการนักเรียน สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต

การมอบเงินสวัสดิการนักเรียน สงเครา...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) “บ้านเรียนกล้วย กล้วย”

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัด...

แชร์เรื่องนี้

การตรวจติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืน

สพม. เขต 24 ร่วมรับการตรวจติดตามโค...

แชร์เรื่องนี้

วีดีโอการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

https://drive.google.com/open?id=1...

แชร์เรื่องนี้

งานรัฐพิธี”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย ประจำปี 2563″

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08....

แชร์เรื่องนี้