Author: นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีทา

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก ,รอบสอง)

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระ...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงาน” พาน้องกลับมาเรียน”

ประกาศพาน้องกลับมาเรียน Please fol...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศ การจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยื่นความจำนงเรียนต่อในระดับชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การจัดสรรที่เรียน Please fo...

แชร์เรื่องนี้

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14

  Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

การลงพื้นที่ สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 และติดตามข้อมูลเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

การอนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

1.หนังสือแจ้งการอนุมัติเก็บเงินบำร...

แชร์เรื่องนี้

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 น...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13....

แชร์เรื่องนี้

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย ( Moe Safety Center)

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้