Author: นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีทา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวล...

แชร์เรื่องนี้

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.0...

แชร์เรื่องนี้

การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือน พฤศจิกายน ...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ ( Best practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

แชร์เรื่องนี้

การประกวดผลการปฏิบัติงาน สภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564

การประกวดผลการปฏิบัติงาน สภานักเรี...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school)

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.3...

แชร์เรื่องนี้

การอบรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้