Author: โรงเรียนกุฉินารายณ์

โรงเรียนกุฉินารายณ์ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โรงเรียนกุฉินารายณ์ขอเชิญผู้มีสิทธ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียนนักกีฬายูโด

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ”

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายยศรวี ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายปร...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EC) เข้าอบรมนักเรียนตามโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรม The Little Guide Seminar (การอบรมมัคคุเทศก์น้อย)

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565″

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Pisline opções binárias Eugene Yem...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ...

แชร์เรื่องนี้