Author: นางปิยนุช ภูผาจิตต์

การย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ.2565

หนังสือแจ้ง ผอ.สพม/สพป / การศึกษาพ...

แชร์เรื่องนี้

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด   Please follow and...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ประกาศตำแหน่งว่าง Please follow an...

แชร์เรื่องนี้

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การสรรห...

แชร์เรื่องนี้

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารอัตรากำลัง(2563) ...

แชร์เรื่องนี้

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 64 ผลการดำเนินงานการ...

แชร์เรื่องนี้

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

19400 Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...

แชร์เรื่องนี้