Author: นางปิยนุช ภูผาจิตต์

Best Custom Essay Service in USA

Best Custom Essay Service in USA

A customized essay service is an e...

แชร์เรื่องนี้

มาตราการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี 2566

มาตราการป้องกันการทุจริต Please fo...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย...

แชร์เรื่องนี้
Enjoy the Best US Online Mobile Casino Gambling Experience

Enjoy the Best US Online Mobile Casino Gambling Experience

When choosing an online mobile cas...

แชร์เรื่องนี้

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ผลการพิจารณาย้าย Please follow and...

แชร์เรื่องนี้
Write Essay Templates – Creating Your Own Personal Essay Template

Write Essay Templates – Creating Your Own Personal Essay Template

The thesis statement is the founda...

แชร์เรื่องนี้

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชกากรพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค(2) สังกัด สพม.กาฬสินธุ์

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก Please ...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) สังกัด สพม.กาฬสินธุ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...

แชร์เรื่องนี้