Author: นางปิยนุช ภูผาจิตต์

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

สูตรการคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ตำแหน่งครู เพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel คลิก ⇒ สูตรการ...

แชร์เรื่องนี้

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุ...

แชร์เรื่องนี้

การย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ.2565

หนังสือแจ้ง ผอ.สพม/สพป / การศึกษาพ...

แชร์เรื่องนี้

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด   Please follow and...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ประกาศตำแหน่งว่าง Please follow an...

แชร์เรื่องนี้