Author: พุทโธภาวนาประชาสรรค์

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุ...

แชร์เรื่องนี้

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่อำเภอเขาวง เข้าตรวจปัสสาวะครูและนักเรียน โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ตามนโยบาย ยุทธการฟ้าแดดสงยางกวาดล้างยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดแข่งขันกีฬาภายใน “ขาวฟ้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดกา...

แชร์เรื่องนี้

เปิดบ้านเปิดโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

เปิดบ้านเปิดโรงเรียนพุทโธภาวนาประช...

แชร์เรื่องนี้