Author: นางสาวกฤษณา ภูเนตร

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวทางพระราชดำริ พ.ศ. 2561”

สามารถดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pl...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียด STEM Education...

แชร์เรื่องนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ดาวน์โหลดหนังสือ สพม.24 http://aca...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ รับชมสื่อววี...

แชร์เรื่องนี้