Author: ส.ต.ต.พึงพิศ บุตรสมบัติ

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

        วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน...

แชร์เรื่องนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวล...

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน  2565  ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กส. ประชุมปรึกษาหารือในการจัดตั้ง โรงเรียนสาธิต

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ และคณะ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16....

แชร์เรื่องนี้