Author: ส.ต.ต.พึงพิศ บุตรสมบัติ

นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันท่ี่ 23  มีนาคม 2566  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09...

แชร์เรื่องนี้

นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานในการประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13...

แชร์เรื่องนี้

นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 1...

แชร์เรื่องนี้

นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09....

แชร์เรื่องนี้

นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  นายปริ...

แชร์เรื่องนี้