Author: ส.ต.ต.พึงพิศ บุตรสมบัติ

ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมกับ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมผู้บริหาร สำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

       วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

       วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 256...

แชร์เรื่องนี้

นายกนก ยนต์ชัย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

       วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เ...

แชร์เรื่องนี้

นายกนก ยนต์ชัย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตนกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน

       วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 256...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.0...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวล...

แชร์เรื่องนี้