Author: ส.ต.ต.พึงพิศ บุตรสมบัติ

นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยทีมบริหาร รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.3...

แชร์เรื่องนี้

นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมตักบาตรถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่  13  ตุลาคม  2565 เ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กส.ประชุมผู้บริหาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา/ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2565 และนำกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.0...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ นายปริญญา จุฑาสงฆ์ เป็นประธานเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  เวลา 10...

แชร์เรื่องนี้

นาย กนก ยนต์ชัย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน “เฟื่องฟ้าเกมส์”

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.0...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานกรรมการในการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

       วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

นายภิญโญ หอมไกล รอง ผอ.สพม.กส. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ รับโล่เกียรติคุณ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เ...

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเงินบำเหน็จบำนาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้