Author: มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1 ปีการศึก...

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์จัดกิจก...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House

(14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562) โรงเรียนม...

แชร์เรื่องนี้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ เดือนธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนมัธยมภูฮัง...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ นำนักกีฬาชมรมคาราเต้โด จังหวัดกาฬสินธุ์ แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 3

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ นำนักก...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จัดงานวันแม่ 2561

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จัดพิธ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จัดโครงการ”ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ศาลเยาวชนแ...

แชร์เรื่องนี้

วารสารโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จัดพิธ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้