Author: นางสาวนันท์นภัส บุญใบ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

212 212 Please follow and like us:...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพม24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลื...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.24

102 Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด4634 Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.24

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึก๋ษา สังกัด สพม.24(เฉพาะราย)

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ สพม 24 Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้

มาตราการป้องกันการทุจริตการจัดสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ สพม 24 Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลื...

แชร์เรื่องนี้