Author: โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสว่างโนนสูง

Please follow and like us:0

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย

Please follow and like us:0

คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมเข้ารับการอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Please follow and like us:0

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน๒๕๖๒

Please follow and like us:0

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมนำลูกเสือวิสามัญจำนวน ๙ นาย  เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ  “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ณ  ค่ายลูกเสือหนองญาติ จ.นครพนม

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมนำลูกเสือวิสามัญจำนวน ๙ นาย เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ จ.นครพนม

Please follow and like us:0

ศิลปะในมุมมองของครูหนิง

ศิลปะในมุมมองของครูหนิง

Please follow and like us:0

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Please follow and like us:0