Author: โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมมารับฟังคำชี้แจงในการเรียนการสอนทางไกล ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กับเทศบาลตำบลโนนสูง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการอานนท์ นนทวัน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม โดยคุณครูธันญณัญช์ มีดินดำ นำลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผุ้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2562 ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสว่างโนนสูง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้