Author: นายเนติรัฐ ธรรมประชา

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคาร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนนาฎศิลป์

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคาร ประกาศรับส...

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 >>เอกสาร<< Please fol...

แชร์เรื่องนี้
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

Digital Literacy Enrichment เพื่อครูนักสร้างการเรียนรู้ในยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อชุมชน ครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์

https://xn--42c5b5an4cvc.com/digit...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามห...

แชร์เรื่องนี้

โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อ-สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ปี...

แชร์เรื่องนี้

การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงสอนประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน

การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลั...

แชร์เรื่องนี้

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบ...

แชร์เรื่องนี้

เลื่อนการจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป

เลื่อนการจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป...

แชร์เรื่องนี้