Author: บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์'

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน1/2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ เปิดทำการเรียนการสอน on-site ปีการศึกษา 1/2565 ในวันที่ 17 พ.ค.65

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ เปิดทำการเรียนการสอน on-site ปีการศึกษา 1/2565 ในวันที่ 17 พ.ค.65

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

เทศบาลตำบลนาคู และสาธารณสุขอำเภอนาคู เข้าทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ศึกษานิเทศก์ สพม.กส ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ อำเภอนาคู

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้