Author: บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์'

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ให้รองประเคลื่อน เหล่านายอ กล่าวตอนรับนักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

Please follow and like us:0

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อน

Please follow and like us:0

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ร่วมกันสรฃน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

Please follow and like us:0