Author: บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์'

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดนาคูใต้ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการสถานศึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

Please follow and like us:0