Author: บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์'

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ พร้อมพระครูวินัย มอบทุนแก่ม.1 และ ม.2 ยากจนที่บิดาป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

พสน.โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เสนารักษ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ นายชูชัย ประทุมขัน รับรางวัล คนดีศรีอีสาน ต้นกล้าความดี

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ร่วมงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ้งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้