Author: บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์'

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ จัดติว “ซอด+แจ้ง” โครงการปั้นน้องติด พิชิตมหาวิทยาลัย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน1/2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ เปิดทำการเรียนการสอน on-site ปีการศึกษา 1/2565 ในวันที่ 17 พ.ค.65

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้