Author: มหาไชยพิทยาคม

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

วันที่ 12 มกราคม 2565 โรงเรียนมหาไ...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นายอิสรพล...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มอบทุนที่ได้รับจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 75 ทุน

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม โดยนายอิสรพล...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนม...

แชร์เรื่องนี้
นักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ วัดโสภณวนาราม (วัดภูปูนในฝัน) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

นักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ วัดโสภณวนาราม (วัดภูปูนในฝัน) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นักเรี...

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายประ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมหา...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมหา...

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม รับการนิเทศบูรณาการสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม รับการนิเทศบูรณาการสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

 วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ดร.ปุณกาญจน...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนมห...

แชร์เรื่องนี้