Author: วรการจักรี จำปาสี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจำกัด ด้วย Goocgle Classroom และ การใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกมลาไสย รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนกมลา...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน

คลิกดาวน์โหลดลิงค์ด้านล่าง abstrac...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกมลาไสย สพม.24 ได้ทำการเปิดทำการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนกมลาไสย สพม.24 ได้ทำการเปิ...

แชร์เรื่องนี้

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

11 สิงหาคม 2563 นายพูลศักดิ์ เสนฤท...

แชร์เรื่องนี้

โครงการเด็กและเยาวชนคนกาฬสินธุ์ “วัยรุ่น วัยใส่ ไม่ท้องก่อนวัย รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”

โครงการเด็กและเยาวชนคนกาฬสินธุ์ &#...

แชร์เรื่องนี้