Author: คำม่วง

อบรมส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาศทางการเรียนรู้ของ กสศ.

ลิ้งค์เข้าชมภาพกิจกรรม Please foll...

แชร์เรื่องนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ประชุมสัญจรพบเพื่อนครูสหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนคำม่วงจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้