Author: คำม่วง

คุณครูปัญญา มีฤทธิ์ คุณครูอิ่มทอง ปัญญา รับรางวัล ครูดีในดวงใจ และ รางวัลพระพฤหัสบดี เนื่องในงานวันครู 16 ม.ค.2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนคำม่วงรับการประเมินนักเรียนเพื่อขอพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด

โรงเรียนคำม่วงรับการประเมินนักเรียนเพื่อขอพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด

ลิ้งค์ภาพกิจกรรม Please follow and...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนคำม่วงนำนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิ้งเข้าชมภาพกิจกรรม Please follow...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนคำม่วงรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้