Author: โนนศิลาพิทยาคม

ค่ายเคมี ครั้งที่21 มข ณ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

ค่ายเคมี ครั้งที่21 มข ณ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

เมื่อวันที่27 พฤษภาคม ถึง 2มิถุยาย...

แชร์เรื่องนี้

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2561 โรงเรี...

แชร์เรื่องนี้

ถนนสายบุญ ชาวตำบลโนนศิลาร่วมด้วยนักเรียนโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าวันนี้

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ใ...

แชร์เรื่องนี้