Author: หัวหินวัฒนาลัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google classroom และ Google meet สำหรับคณะครูและบุคลากร

  Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ รัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ลงพื้นที่ติดตามผลการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทางระบบทีวีดิจิตอล DLTV ของนักเรียน ในหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

  Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ รัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ลงพื้นที่ในการนำเอกสาร ใบงาน แจกนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิตอล

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยออกสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิตอล

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

22 ปัจฉิมนิเทศ9มี.ค.63 =68.ARBLPsP...

แชร์เรื่องนี้

สหวิทยาเขตห้วยเม็ก-หนองกุงศรี นำโดยท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์ (ประธานสหวิทยาเขตห้วยเม็ก-หนองกุงศรี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563

21 เยี่ยมสนามสอบ-ข้อสอบกลางสพฐ4-5ม...

แชร์เรื่องนี้

สนามสอบโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ขอขอบคุณท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์ (ประธานสหวิทยาเขตห้วยเม็ก-หนองกุงศรี)และคณะ ในการตรวจเยียมการดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพฐ.ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563

20 เยี่ยมสนามสอบ-ข้อสอบกลางสพฐ4-5ม...

แชร์เรื่องนี้

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยได้ออกพื้นที่แนะแนวนักเรียน ตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

19 แนะแนวนักเรียนปีการศึกษา2563-27...

แชร์เรื่องนี้

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ร่วมกับ พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในโรงเรียนกับเยาวชน

18 อบรมการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ...

แชร์เรื่องนี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย “ครบรอบ 26 ปี ”ถือตระกร้ำ นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต

17 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ2...

แชร์เรื่องนี้