Author: นางสาวประภาพร พลโคกก่อง

ตามโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะโอนเงินให้กับสมาชิกทุกคน คนละ 1500 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019

ดาวน์โหลดเอกสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู...

แชร์เรื่องนี้

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา สพม.24 ประชุมกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

                                  ...

แชร์เรื่องนี้

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งวดที่ 5

ดาวน์โหลด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพั...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้พะยูงในที่ราชพัสดุ (เพิ่มเติม))

ดาวน์โหลดเรื่อง-การขายทอดตลาดต้นไม...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้พะยูงในที่ราชพัสดุ

1.ดาวน์โหลดเอกสารเรื่อง การขายทอดต...

แชร์เรื่องนี้
>Band 9 test email address details are helpful as research guides

>Band 9 test email address details are helpful as research guides

>Band 9 test email address deta...

แชร์เรื่องนี้