Author: ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิณาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม Big cleaning day เมื่อวันท...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการศึกษา

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สำรวจ...

แชร์เรื่องนี้