Author: ดอนจานวิทยาคม

โรงเรียนดอนจานวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโลก

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายนิคม  ว...

แชร์เรื่องนี้

วันที่ ๒๖ มิถุนายนโรงเรียนดอนจานวิทยาคมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายนิค...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนดอ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนดอนจานวิทยาคมร่วมกับ กอ.รมน จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายนิคม...

แชร์เรื่องนี้

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปี 60

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม Please follow ...

แชร์เรื่องนี้