Author: นายเจสดา ขวัญสกุล

สพม.24 และ ร.ร.ในสังกัดจัดกิจกรรมการแสดงโปงลางเยาวชน “งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์” ประจำปี 2561

4 มี.ค.2561 โปงลางเยาวชน ร.ร.เหล่า...

แชร์เรื่องนี้

สพม.๒๔และ ร.ร.ในสังกัดจัดกิจกรรมการแสดงโปงลางเยาวชน “งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง ๒๒๔ ปี เมืองกาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖....

แชร์เรื่องนี้

สพม.24 ร่วมงาน “รวมน้ำใจสู่กาชาด” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โครงการสร้างความเข้าใจ และการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ (และร่วมแสดงโปงลางพิธีเปิด งานมหกรรมโปงลางฯ)

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

แจ้งเพิ่มเติมการประชุมผู้บริหาร ในวันที่ 25 ม.ค.2561 มีพิธีลงนาม MOU ขอให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากี

ดาวน์โหลด Please follow and like u...

แชร์เรื่องนี้
05ควบคุมภายใน

05ควบคุมภายใน

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในแ...

แชร์เรื่องนี้
04ควบคุมภายใน

04ควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน      เมื่...

แชร์เรื่องนี้
03ควบคุมภายใน

03ควบคุมภายใน

นิยามศัพท์เฉพาะ       หน่วยรับตรวจ...

แชร์เรื่องนี้
02ควบคุมภายใน/

02ควบคุมภายใน/

ความหมายการควบคุมภายใน      ความหม...

แชร์เรื่องนี้