Author: นายปิยรัฐ ไชยทองศรี

โรงเรียนสามชัยร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562”ระหว่างวันที่ 13 -14 มกราคม 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

งานวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสาวจิรัชญา จารพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเร...

แชร์เรื่องนี้

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย และนางวราภรณ์ โพนะทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัยนำคณะครูโรงเรียนสามชัยร่วม กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสามชัย

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภูมิศั...

แชร์เรื่องนี้

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อยรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ณ หอประชุมอำเภอสามชัย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)และเทคนิคการสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ผู้ศึกษาวิจัย : นางสาวศิริลักษณ์ ชัยชนะทรัพย์ วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

  งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท...

แชร์เรื่องนี้

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นายภาณุวัชร อัศวภูมิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเส...

แชร์เรื่องนี้

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามชัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามชัย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามชัย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามชัย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

นักฟุตบอลรุ่นอายุ 18 โรงเรียนสามชัย คว้าตำแหน่งรองแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันฟุตบอลU-18 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 10 กรกฏาคม 2561 สนามฟุตบอล อบจ.พะเยา

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้