Author: เขาวงพิทยาคาร

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารดำเนินการคัดกรองความสามารถในด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “น้อมรำลึกสดุดี ครูกวีสี่แผ่นดิน”

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้