Author: เขาวงพิทยาคาร

วันที่ 24 มีนาคม 2562 ลูกเสืออาสา กกต. และรด.จิตอาสา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขต อ.เขาวง

Please follow and like us:0

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:0

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Please follow and like us:0