Author: admin

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ คว...

แชร์เรื่องนี้

การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ สำหรับ การเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD -19)

เรื่องด่วนที่สุด ค่ะ รายงานนักเรีย...

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

ข่าวล่าสุด ทั้งหมด ช่าว เอกสาร/คู่...

แชร์เรื่องนี้

การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสิ้นปีการศึกษา 2563

รับชมย้อนหลัง การอบรมและพัฒนาบุคลา...

แชร์เรื่องนี้

ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน 2/2563 จากศธจ.กาฬสินธุ์

ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน  2/2563 ลิง...

แชร์เรื่องนี้

เตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนนักเรียนรายบุคคล 2/2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้