23 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

                  วันที่  23   ตุลาคม   2564   นางกุสุมาวดี   พลเรืองทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร    เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆในสังกัดอำเภอยางตลาด    โดยมี นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาดเป็นประธานในพิธี

ณ  ที่ว่าการอำเภอยางตลาด  อำเภอยางตลาด  จังหวักาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...