Monthly Archive: เมษายน 2019

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรประจำ” รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ร่วมกันสรฃน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ประกาศเรื่องการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนยื่นความจำนงเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

            25 มีนาคม 2562 โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมจันทคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

  Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนคำม่วงแสดงความยินดีกับคุณครูปัญญา มีฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWADS 61 ระดับชาติ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้