Monthly Archive: มีนาคม 2019

การติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ จิตอาสาพัฒนาสนามบินเสรีไท อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ จิตอาสาปรับปรุงบริเวณสถานที่ โรงเรียนพระเทพญาณฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Room ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าค่าย STEM วิทยาศาสตร์ทางทะเลแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2561

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย

ทัศนศึกษา12 มี.ค.62 https://www.fa...

แชร์เรื่องนี้

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ รัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รณรงค์การเลือกตั้ง8มี.ค.62 https:/...

แชร์เรื่องนี้

พิธีสวนสนามอำลากลับบ้าน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้