Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2019

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนประจำ ม.3 และ ม. 6

Please follow and like us:0

กกต. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเลือกตั้งแก่นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายรชต ภูพานเพชร รอง.ผอ.สพม.24 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี“เปิดบ้านวิชาการหัวหินวัฒนาลัย”(HWS @ Open House 2018) ประจำปีการศึกษา 2561

https://www.facebook.com/schoolhua...

วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยได้ออกพื้นที่แนะแนวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/schoolhua...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมออกร้านกับอำเภอเขาวง ในงาน “ มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ” ประจำปี 2562

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

  Please follow and like us:0