Monthly Archive: พฤศจิกายน 2018

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการนิเทศ และประเมินผล การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

Please follow and like us:0

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทย...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ”

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

รด.จิตอาสาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 3มอบผ้าห่มในพื้นที่กันดาร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

นิเทศติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0