Monthly Archive: ตุลาคม 2018

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงาน/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่นคอนเทสต์” ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2561

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่นคอนเทสต์” ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2561

คลิกดูรายละเอียด Please follow and...

นักกีฬารักบี้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนภาค 3 ไปแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

นักกีฬารักบี้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกว...

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี Law and Lawsuit ...

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ประชุม ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย แ...

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

      23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น....

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์

        Please...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันปิยมหาราช

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอนาคู

Please follow and like us:0