Monthly Archive: กันยายน 2018

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การพัฒนาความคิดขั้นสูงผ่านการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐาน ”

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

แจ้ง รายชื่อข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินอบรมพัฒนาครู เพิ่มเติม

เบิกเงินครูปองครู งบหน้าตอบแทนใช้ส...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รับมอบโล่รางวัลระดับดีเด่น (ระดับทอง) ปี 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 (เวลา 13.30...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมสรุปการปฏิบัติงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

แจ้ง รายชื่อข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินอบรมพัฒนาครู ครั้งที่ 3,4,5

ดาวน์โหลด เบิกเงินครูปองครู งบหน้า...

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางการแข่งขัน  ภาษาไทย คณิตศาสตร...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชนะเลิศ การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง

ชนะเลิศ การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 ค...