Monthly Archive: กรกฎาคม 2018

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรจัดทำระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

Please follow and like us:0

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามชัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามชัย

Please follow and like us:0

ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามชัย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามชัย

Please follow and like us:0

แจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่ยืมเงินไปอบรมพัฒนาครู

รายชื่อข้าราชการครูที่ยืมเงินไปอบร...

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Please follow and like us:0

สมเด็จพิทยาคมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา และจัดกิจกรรม YC

สมเด็จพิทยาคมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา และจัดกิจกรรม YC

Please follow and like us:0

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 0...